Škofiče (ob Vrbskem jezeru)

Politična občina je bila ustanovljena leta 1850. Z odcepitvijo od občine Otok/Maria Wörth je dobila današnjo obliko in odtlej obsega 28,61 km2. Škofiče so zelo zelena in gozdnata občina.

Ob proslavi 750-letnice prve omembe imena (Schueflich) se je leta 2006 preimenovala v trško občino, od leta 2010 pa se imenuje Škofiče ob Vrbskem jezeru/Schiefling am Wörthersee. Od takrat je tudi partnersko povezana s furlansko občino Romans d’Isonzo/Romanž na Soči.

Število prebivalcev Škofič stalno narašča: leta 1910 so našteli 1.278 prebivalk in prebivalcev, leta 2019 pa 2.667. Porast števila prebivalcev izvira iz živahnega priseljevanja. Nove prebivalke in prebivalci prihajajo predvsem iz Avstrije, Nemčije, držav Evropske unije in nekdanje Jugoslavije.

Medtem ko se je prebivalstvo v zadnjih sto letih več kot podvojilo, je število slovensko govorečih dramatično nazadovalo. O jezikovni dediščini pričajo hišna in ledinska imena.