Odlikovanja

Škofiče ob Vrbskem jezeru niso zelena občina samo zaradi naravnih danosti, ampak tudi zaradi truda, ki ga z namenom, da bi ostali občina, v kateri je vredno živeti, vlagajo v ohranjanje svojega naravnega bogastva. Že od leta 2007 sodeluje pri deželnem programu za energetsko učinkovite občine e5, za kar je bila že večkrat odlikovana. Od leta 2004 je skupaj z ljudsko šolo članica Klimabundnis Kärnten/Koroška.

Občina je včlanjena tudi v leta 1995 ustanovljeno Regijo Carnica Rož. Kot njena članica je realizirala dva projekta Lead, revitalizacijo Furtaževe paštube v Papračah v večnamenski družabni prostor in ekološko sanitarno rešitev izletniških ciljev na Jerberku.

Od leta 2017 imajo Škofiče certifikat družinam in otrokom prijazne občine. Dokaz te dejavnosti je npr. generacijski park, namenjen rekreaciji starih in mladih. Poleg tega ima občina od leta 2015 naziv »zdrava občina«.