Holbiče

Gasilci v Holbičah

Blagoslov gasilne in gasilske hiše, 31. 8. 1925 (SGA)

Na začetku leta 1925 so Holbičani sklenili, da ustanovijo lastno gasilsko društvo. Ustanovni občni zbor je bil 22. marca 1925 v gostilni Perdacher, Pri Zepu. Člani prvega poveljništva so prihajali iz Holbič, Klopc, Rode, Suhe in Pinje vasi. Nujno potrebno brizgalno, tedaj še na ročni pogon, je financiral gostilničar in ustanovni poveljnik Josef (Zep) Perdacher. Prebivalci Holbič so na zemljišču, ki so ga dobili na razpolago, kot prvi gasilski dom zgradili preprosto kočo za brizgalno. Leta 2019 so odprli najnovejši prizidek.

Infrastruktura

Holbiče so do štiridesetih let z vodo oskrbovali z leseno cevjo iz bližnjega potoka, kjer so ženske prale perilo. Leta 1949 je občina začela graditi centralni vodovod in urejati električno napeljavo. Leta 1954 je zasvetila prva žarnica, voda pa je pritekla iz vodovnih cevi. V letih 1957/58 so zgradili cesto v Škofiče in leta 1963 položili prvi telefonski kabel. Ko so bile Holbiče modernizirane, so jih odkrili tudi turisti. Mnogi lastniki so na začetku poleti gostom oddajali celo svoje spalnice. Odprl se je nov vir prihodkov.

Glej tudi:
– Kronika SPD Edinost: Holbiče, str. 71, 72, 73, 74