Zgodnje županstvo

Anton Čežar, župan 1906 – 1920 (SGA)

Župana Anton Čežar, p. d. Janež, in Franc Jakopitsch, p. d. Ajtone, sta bila iz Pinje vasi. Na čelu občine sta bila med letoma 1906 in 1920 oz. 1920 in 1921.

Ohranjeni zapisniki sej iz obdobja 1906–1919 podrobno pričajo o nalogah občinskega sveta in njegovega predstojništva. Za odmaknjeno podeželsko občino je bilo težavno zagotoviti potrebne finance, posebno še po koncu prve svetovne vojne, ko je bilo treba celo najemati premostitvene kredite.

Zapisniki sej so glede na tedanje jezikovne razmere v občini v celoti napisani v slovenščini. Iz njih izvemo tudi, da je občinski svet v začetku 20. stoletja hotel uvesti slovenščino kot uradni jezik. Tako naj bi se dosegla enakopravnost slovenščine v javnem življenju. Pobuda pa zaradi nadrejenih, ki so bili v Celovcu naklonjeni Nemcem, ni uspela.

Zaradi porasta letoviščarstva je občinski odbor dobil nove naloge. Vedno pogosteje je bilo treba odločati o prošnjah za izdajo gostilniških koncesij ali gradbenih dovoljenj.

Glej tudi:
– Kronika SPD Edinost: župana Čežar in Jakopitsch, str. 10