Izobraževanje v Škoficah

Otroški vrtec 1938 (SGA)

Leta 1985 so na pobudo prosvetnega društva Edinost in ob pomoči Slovenskega šolskega društva v Papračah odprli dvojezični otroški vrtec Minka. Vrtec ni zagotovljal samo vzgoje in varstva predšolski otrok, temveč je postal tudi kraj medkulturnih srečanj. Leta 1999 je Občina naposled uredila občinski otroški vrtec in skupino za malčke.

Otroški vrtci, tako imenovani žetveni vrtci, so delovali že med drugo svetovno vojno. Njihov deklarirani cilj pa ni bilo le varstvo otrok. Otroke so želeli odtegniti vplivu staršev in jih vzgajati v nacističnem duhu. V občini Škofiče sta bila celo dva žetvena otroška vrtca, eden v Klopcah in drugi v Škofičah. Ob koncu vojne so oba vrtca ukinili.

Med letoma 1989 in 2015 je v Škofičah deloval oddelek Slovenske glasbene šole. Leta 1991 je bil v prostorih ljudske šole omogočen tudi zasebni glasbeni pouk. Leta 2006 so uredili javno glasbeno šolo.

Poleg oddelka popoldanskega varstva šolarjev imajo v ljudski šoli svoje prostore tudi mnoga krajevna društva.

Glej tudi:
– Kronika SPD Edinost: dvojezični otroški vrtec, str. 63, 64, 65