Gasilci v Škofičah

Prostovoljni gasilci v Škofičah ok. 1900 (SGA)

Leta 1887 je Občina Škofiče za bolj učinkovito gašenje morebitnih požarov kupila gasilsko brizgalno. Na pobudo krajevnega šolskega vodje Matthiasa Oschgana so kmalu ustanovili »Gasilsko društvo Škofiče«. Njegov prvi komandant je bil gostilničar Martin Bürger. Proti koncu 19. stoletja je po vsej Avstriji nastala gosta mreža gasilskih društev.

Gasilska društva so organizacijsko podrejena občinam. Njihovi člani prostovoljno pomagajo ob požarih, nesrečah in povodnjih. Že od začetka so demokratično organizirana, samostojnosti so se morala začasno odpovedati samo v času nacističnega režima.

Gasilsko uniformo, ki je simbol pripadnosti in obveznosti, so do konca 20. stoletja nosili samo odrasli moški. Spremembe v svetu dela in vaškem sestavu so privedle do tega, da danes sprejemajo tudi mlade in ženske. V Škofičah imajo od leta 1992 lastno mladinsko gasilsko društvo.

V zgodnjih tridesetih letih je občino pretreslo več katastrofalnih požarov. V treh letih so do tal pogorele domačije p. d. Ravš v Klopcah, Kreuzwirt v Podjerberku in domačija p. d. Kranjc, v Škofičah pa gospodarsko poslopje pri p. d. Brunu.