Funkcionarji med seboj

Matthias Koban, p.d. Rajnar, župan 1901 – 1906 (SGA)

Matthias Koban, župan med letoma 1901 in 1906, je občinsko pisarno uredil v svoji hiši pri Rajnarju. Po umiku z mesta župana je Koban do leta 1920 ostal občinski odbornik, ob tem pa je bil še predsednik leta 1902 ustanovljene Slovenske hranilnice in posojilnice. Leta 1910 je ta imela že 194 članov, prebivalstvo jo je torej zelo dobro sprejelo, tudi gospodarsko je bila uspešna. Namen hranilnice je bil, da »na osnovi mesebojnega zaupanja zadružnikom pomaga z denarnimi posojili pri gospodarstvu in obrti«.

Pri Ožlnu je živela kulturno aktivna družina Anderwald. Andreja Anderwalda, dolgoletnega tajnika društva Edinost, so po izbruhu vojne leta 1939 mobilizirali. Aprila 1942 so prisilno pregnali njegovo družino in ga brez odškodnine razlastili. Organe vermahta je tako ravnanje na Koroškem vznemirjalo. Zaradi takih ukrepov so se bali okrnitve bojne morale, vendar proti političnemu vodstvu niso bili uspešni. Kot vojak vermahta je Anderwald prišel v vojno ujetništvo. Po vrnitvi se je ponovno angažiral v SPD Edinost in v leta 1949 ustanovljeni Kmečki gospodarski zadrugi Škofiče.

Glej tudi:
– Kronika SPD Edinost: Posojilnica & Zadruga, str. 54, 55, 56, 57, 58, 59